Wednesday, October 5, 2011

Нийгмийг соён гэгээрүүлэх цогц ажил хийхийг харъяа байгууллагуудаас шаардаж байна.

Туулын бургасанд хүй нь цөглөж амжаагүй хүүгээ хөлдөж үхэг гээд хаяад явсан хүн араатан, хүн гэдэг үг түүнд ахадсан тийм аймшигтай жигшүүрт хэргийг Монголын нийгмийн нэгэн бүрэлдэхүүн үйлдсэн байна. НИЙГМИЙГ СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ үр дүнтэй цогц ажил хийхийг боловсрол, нийгмийн хамгааллын харъяа байгууллагуудаас шаардаж байна

No comments: